Tööalase rehabilitatsiooni programm HEV (hariduslike erivajadustega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks

Sihtrühm: Kutseõppeasutuses viimasel kursusel õppivad puudega ja/või hariduslike erivajadustega noored (alates 16. eluaastast). kellel on tuvastatud vähenenud töövõime ja kellel võib ilmneda raskusi töökoha leidmisel.

 

Eesmärk on toetada koostöös kutseõppeasutuse ja rehabilitatsioonimeeskonnaga HEV õppijat tööturule siirdumisel, kaasates toetusprotsessi tema õpetajad, vanemad, tööandja (esindaja) ja võrgustikuliikmed.

 

Individuaalseid teenuseid kuni 38h

Pereteenuseid kukni 6h

Grupiteenuseid 20h

 

Programmi kestus 9 kuud