Hinnakiri

Hinnakiri tööalase rehabilitatsiooni teenustele (kehtib alates 01.01.2019) :
 

Grupiteenuse hind on ühe grupis osaleja kohta. 

Tööalast rehabilitatsiooni rahastab ja koordineerib Eesti Töötukassa.
Kliendi jaoks on teenus TASUTA

 

01.08.2018 jõustus Sotsiaalkaitseministri määruse nr 66 lisa 1 uus versioon, milles ei ole enam pereteenuse liiki. Kuna tööalase rehabilitatsiooni puhul lähtutakse samast määruse lisast, siis alates 01.08.2018 koostatavates tegevuskavades ei ole pereteenuseid. Perenõustamist saab planeerida individuaalteenuste raames.

(Rehabilitatsiooniteenus ei ole tervishoiuteenus ja selle raames ei rahastata taastusraviprotseduure.)

82868235_2530889687152971_86893711336711